Dział Naukowy

Dział Naukowy Muzeum Stutthof zajmuje się badaniami różnych aspektów historii obozu Stutthof oraz losami ludzi będących jego więźniami. Zgodnie ze statutem Muzeum badania te dotyczą nie tylko okresu II wojny światowej i samego Stutthofu, ale są rozszerzane także o inne zagadnienia związane z regionem, jak np. historia Wolnego Miasta Gdańska (1920– 1939), Pomorze Gdańskie pod okupacją niemiecką, Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu czy powojenne dzieje miejsca pamięci. Efektem pracy historyków są książki, artykuły naukowe i popularnonaukowe oraz prezentacje i wystąpienia na konferencjach i spotkaniach. Muzeum posiada również własny rocznik naukowy – „Zeszyty Muzeum Stutthof”.

Zespół Działu Naukowego:

dr Marcin Owsińskikierownik działu
e-mail: marcin.owsinski (at) stutthof.org
tel. 55 247 83 53 wew. 226
Kierunki prowadzonych badań:
- historia obozu Stutthof (m.in. losy różnych grup więźniów, organizacja obozu, budowa i funkcjonowanie różnych struktur obozowych);
- powojenne dzieje miejsca pamięci na terenie byłego KL Stutthof;
- procesy stutthofskie po wojnie;
- pamięć i jej przemiany na przykładzie Stutthofu i jego więźniów;
- wykorzystanie badań historycznych w edukacji.

Piotr Chruścielski
e-mail: piotr.chruscielski (at) stutthof.org
tel. Sztutowo 55 247 83 53 wew. 226
tel. Sopot: 58 551 29 87
Kierunki prowadzonych badań:
- grupy zmarginalizowane, m.in. więźniowie aspołeczni, kryminalni, więźniowie-homoseksualiści i ich miejsce w polityce pamięci;
- losy więźniów – Niemcy i Austriacy (w tym okres powojenny, m.in. pamięć rodzin, niemiecka i austriacka polityka historyczna);
- więźniarski aparat nadzoru.

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski

e-mail: bogdan_ch2 (at) o2.pl
tel. Sopot: 58 551 29 87
Kierunki prowadzonych badań:
- różnorodne formy działalności ZWZ-AK na Pomorzu;
- Okręgowa Delegatura Rządu RP na Kraj;
- Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy – Narodowe Siły Zbrojne;
- Organizacja „Miecz i Pług”;
- walka gestapo ze strukturami Polski Podziemnej i Polskiego Państwa Podziemnego;
- niemiecki system okupacyjny na Pomorzu;
- sytuacja polityczna na Pomorzu w 1945 r. i po zakończeniu wojny;
- walka komunistycznej władzy z Polską Podziemną i z Polskim Państwem Podziemnym.

prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

e-mail: andrzej.gasiorowski (at) stutthof.org, and.gasiorowski (at) wp.pl
tel. Sopot: 58 551 29 87
Kierunki prowadzonych badań:
- Wolne Miasto Gdańsk: polskie organizacje, służby specjalne, represje wobec Polaków;
- przygotowania do wojny prowadzone na terenie województwa pomorskiego;
- badania nad różnymi aspektami okupacji niemieckiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego;
- obóz Stutthof w systemie polityki represji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie;
- Polska Podziemna na Pomorzu oraz instytucje Polskiego Państwa Podziemnego;
- organizacje konspiracyjne działające na Pomorzu Gdańskim, w tym Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”;
- Polska Armia Ludowa;
- sytuacja na Pomorzu Gdańskim po 1945 r.;
- powojenna aktywność środowisk kombatanckich na Pomorzu Gdańskim;

Elżbieta Grot

Od stycznia 2020r. na emeryturze.
Kierunki prowadzonych badań:
- pierwsi więźniowie KL Stutthof z b. Wolnego Miasta Gdańska i Gdyni;
- z historii medycyny i rewirów dla więźniów w KL Stutthof;
- ewakuacja więźniów KL Stutthof drogami lądowymi i morskimi w 1945 r.;
- upamiętnienia na szlakach ewakuacji pieszej;
- losy więźniów – Duńczycy.

Agnieszka Kłys

e-mail: agnieszka.klys (at) stutthof.org
tel. Sztutowo 55 247 83 53 wew. 233
tel. Sopot: 58 551 29 87
Kierunki prowadzonych badań:
- nieletni więźniowie obozu Stutthof;
- numeracja więźniów;
- śmiertelność więźniów;
- losy więźniów – Finowie.

Krzysztof Steyer

e-mail: krzysztof.steyer (at) stutthof.org
tel. Sopot: 58 551 29 87
Kierunki prowadzonych badań:
- kinematografia polska wobec wydarzeń drugiej wojny światowej i okupacji;
- samopomoc więźniarska w obozie Stutthof w świetle relacji i wspomnień.