Archiwum

Archiwum Muzeum Stutthof przechowuje archiwalia byłego KL Stutthof oraz wszelkie inne materiały, które dotyczą więźniów i obozu Stutthof. W Archiwum znajdują się oryginalne niemieckie dokumenty obozowe, korespondencja obozowa byłych więźniów, a także materiały źródłowe powstałe po wojnie- ankiety, wspomnienia i relacje, dokumentacja dotycząca byłych więźniów etc.
W 2006r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło Archiwum zadanie gromadzenia dokumentów oraz innych pamiątek związanych z tragicznymi losami naszych Rodaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy.
Wszystkie archiwalia posiadane oraz wciąż pozyskiwane, są opracowane i udostępniane do celów naukowo-badawczych.

Poszukiwanie byłych więźniów
Archiwum Muzeum Stutthof w oparciu o oryginalną dokumentację obozu Stutthof wystawia oficjalne zaświadczenia dla byłych więźniów, lub członków ich rodzin, potwierdzające pobyt w obozie. Informacji o więźniach udziela się tylko osobom bezpośrednio zainteresowanym oraz instytucjom z kraju i zagranicy.

Godziny otwarcia Archiwum
Archiwum Muzeum Stutthof czynne jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 800 do 1400.