Wyszukaj byłych więźniów

Informacje zawarte w wyszukiwarce stanowią jedynie fragment wykazu nazwisk byłych więźniów KL Stutthof figurujących w materiałach dokumentalnych Archiwum Muzeum Stutthof. W celu potwierdzenia pobytu więźnia w obozie prosimy o wypełnienie karty poszukiwań znajdującej się w zakładce Poszukiwanie byłych więźniów oraz o przesłanie jej na adres muzeum. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.straty.pl

Nazwisko
Imię
Nr obozowy
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania:  
Zawód:

fragment pracy dyplomowej Pawła Leszczyńskiego