Poszukiwanie byłych więźniów obozu Stutthof

Na podstawie częściowo zachowanej dokumentacji byłego KL Stutthof, w oparciu o ustalone w blisko 75% nazwiska więźniów obozu, Archiwum Muzeum Stutthof wystawia oficjalne zaświadczenia potwierdzające pobyt więźniów w obozie. Informacji tych udziela się tylko osobom zainteresowanym-byłym więźniom, członkom ich rodzin oraz instytucjom z kraju i zagranicy. W celu uzyskania informacji prosimy o wypełnienie danych w karcie poszukiwań i wysłanie, drogą elektroniczną, bądź pocztową na adres Muzeum:

* telefon: (+48 55) 247 83 53 - Archiwum Muzeum
* adres: Muzeum Stutthof, ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo
* e-mail: poszukiwania@stutthof.org

Odpowiedź, po sprawdzeniu danych, w formie stosownego zaświadczenia, zostanie przesłana pocztą na wskazany adres.

Ważne informacje

* w treści korespondencji kierowanej do Archiwum pocztą elektroniczną należy podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko) oraz adres
* wypełniając kartę poszukiwań należy podać możliwie najbardziej dokładne dane dotyczące poszukiwanej osoby- imię, nazwisko i data urodzenia to podstawowe informacje służące w identyfikowaniu więźniów

Archiwum Muzeum Stutthof, podobnie jak inne Muzea uczestniczące w programie dokumentacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” realizowanego przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przekazało do imiennej bazy danych nazwiska 36767 Polaków-więźniów obozu Stutthof w latach 1939-1945.
Szczegółowe informacje o ofiarach i niemieckich prześladowaniach wobec obywateli polskich w latach 1939-1945 znajdują się na portalu www.straty.pl