Biuletyn Informacji Publicznej


Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

82-110 Sztutowo
ul. Muzealna 6
REGON: 000276110
NIP: 578-103-60-00
wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: RIK 27/92
email: sekretariat@stutthof.org

 • Statut
 • Regulamin organizacyjny (regulamin organizacyjny)
 • Rada Muzeum
 • Raporty z działalności
 • Majątek
 • Zamówienia publiczne
 • Dyrekcja
 • Zarządzenia
 • Oferty pracy
 • Dane teleadresowe
 • Ochrona danych osobowych