Ostatni świadkowie 2008-2010

W lutym 2008 roku Muzeum Stutthof rozpoczęło realizację projektu "Ostatni świadkowie" - zbierania relacji audio i wideo od byłych więźniów obozu Stutthof. Projekt realizowany jest przez zespół pracowników merytorycznych Muzeum (koordynatorem jest Marcin Owsiński) w oparciu o jednolite, wcześniej opracowane dokumenty i ankiety za pomocą zakupionego nowego sprzętu wysokiej klasy. Na każde nagranie składać się będzie: zapis video relacji Świadka z dołączonym kwestionariuszem z biogramem oraz streszczeniem głównych wątków relacji.

Akcji zbierania nagrań towarzyszy również apel w sprawie zbierania i dokumentowania pamiątek i dokumentów związanych z obozem Stutthof i jego więźniami, które są do dziś przechowywane w zbiorach prywatnych.

O ile to możliwe niektóre relacje wzbogacone będą o materiały archiwalne (tj. kopie dokumentów, archiwalne zdjęcia itp.).

Wszystkie włączane do zbiorów materiały będą sukcesywnie opracowywane i opisywane w komputerowej bazie danych. W przyszłości wykorzystane zostaną w pracy edukacyjnej Muzeum Stutthof oraz jako ważny element nowej wystawy stałej.


Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu pamiątek poobozowych, macie kontakt z byłymi więźniami, chcecie pomóc zbudować przesłanie-testament Świadków Historii lat 1939-1945 prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@stutthof.org

Dokumenty programu "Ostatni świadkowie":
1. Apel do byłych więźniów
2. Apel do byłych więźniów i ich rodzin w sprawie pamiątek poobozowych
3. Ankieta

Audycja Polskiego Radia związana z realizacją programu „Ostatni świadkowie” oraz wystawą „Świadkowie Generacji”.

Z Marcinem Owsińskim, koordynatorem projektu rozmawia red. Halina Ostas.

Otwórz plik