Projekt „Ślady pamięci” - Zachowanie i ochrona zasobów archeologicznych obozu KL Stutthof

Przedmiotem i celem programu Ślady Pamięci jest odtworzenie historii oraz rozpoznanie zasobów archeologicznych w celu wypracowania odpowiedniego modelu konserwacji zapobiegawczej dziedzictwa archeologicznego byłego obozu KL Stutthof.

W wielu przypadkach archeologia jest podstawową metodą udostępniania różnorodnych materiałów dla ustalenia wydarzeń historycznych i jako nauka historyczna dzięki swoim możliwościom badawczym przyczynia się do odkrycia nowych faktów i weryfikacji dotychczasowych poglądów. Zadaniem programu jest również ochrona stanowisk historyczno-archeologicznych dawnego obozu KL Stutthof przed nielegalnymi wykopaliskami. Należy zwrócić uwagę, iż każde zasoby archeologiczne są nieodnawialne a ich nieprzemyślana eksploatacja może zniszczyć kontekst lub doprowadzić w konsekwencji do ich całkowitego wyczerpania. Dlatego też program zakłada nieinwazyjne metody prospekcji oparte na analizie zdjęć satelitarnych połączonej z analizą dokumentacji historycznej oraz metodzie geofizycznej i geochemicznej. Na podstawie wstępnych danych uzyskanych z prospekcji archeologicznej i analizy informacji geograficznej zostanie ustalony zasięg zasobów. Metoda ta pozwoli na ustalenie zakresu ratowniczych prac archeologicznych dla zagrożonych zasobów i konserwacji in situ.

Program Ślady Pamięci należy tylko do jednego z licznych elementów zarządzania dziedzictwem kulturowym Muzeum Stutthof. Warto tu nadmienić, iż w roku 2008 został również powołany projekt "Ostatni Świadkowie", którego celem jest zebranie bezpośrednich przekazów od byłych więźniów obozu Stutthof utrwalonych w przekazie audio-video.

Informacja o przebiegu prowadzonych w projekcie „Ślady Pamięci” prac będzie systematycznie udostępniana na stronach internetowych Muzeum Stutthof. Rozpoczęcie realizacji projektu przewidywane jest w 2010 roku.

Raport z przeprowadzonych badań (j. angielski)