Możesz pomóc„Narody tracąc pamięć – tracą życie”
Ferdynand FochWszyscy mamy obowiązek pamięci o straszliwych ofiarach cywilnych II Wojny Światowej. Jeśli nie jesteś wobec historii i tego Miejsca Pamięci obojętny – możesz nam pomóc. Wszystkie środki zgromadzone w ramach darowizn dla Muzeum przeznaczamy na finansowanie projektów badawczych, zakupy sprzętu niezbędnego dla konserwacji zachowanego dziedzictwa materialnego, działalność wydawniczą i wystawienniczą.

Muzeum Stutthof w Sztutowie
82-110 Sztutowo ul. Muzealna 6
Bank Gospodarstwa Krajowego

54 1130 1121 0006 5623 7320 0003

z dopiskiem Stutthof – Pamiętam