Zbiory ikonograficzne

Wyszukiwanie proste:
1.Klasyfikacja: Dział, Hasło główne, podrzędne w.g. schematu tematycznego.
2.Opis: wpisz termin, zawartość np. Stutthof, ewakuacja morska, nazwisko itp.
3.Autor: (opcja). Lokalizacja – miejsce, w którym miałby się znajdować oryginał.
4.Jeśli znasz numer zdjęcia wpisz w rubrykę „sygnatura”. Status – dostępność lub brak sygnatury, brak danych, zastrzeżone (baza udostępniona częściowo – uaktualniana systematycznie)
5.Naciśnij przycisk „szukaj”
Zasoby ustawione są według działów (klasyfikacja). Aby odnaleźć potrzebna klasyfikacje , czyli numer działu (np. I, VI, IX) - patrz schemat tematyczny.
Przykłady: w hasło podrzędne proszę wpisać np:
Załoga SS
Hitleryzacja
Eksterminacja
Podobozy

Hasło główne
Hasło podrzędne
Opis
Autor
Sygnatura