Losy Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy.

Już w 1939 roku rozpoczęto planowe, systematyczne wywózki do niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym również położonych na zachodzie Europy, głównie w Niemczech i Austrii.
Do końca 1940 roku do obozów koncentracyjnych skierowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków, a już w połowie 1944 roku w obozach koncentracyjnych w Niemczech i Austrii przebywało 200-300 tysięcy Polaków.
Szacuje się, że władze III Rzeszy wywiozły do Niemiec i krajów przez nią okupowanych ok. 3-3,5 miliona obywateli polskich, z czego setki tysięcy trafiało do niemieckich obozów koncentracyjnych.
To zobowiązuje nas, Polaków, którzy pierwsi przeciwstawili się totalitarnym reżimom w Europie do przypomnienia, że jako pierwsi broniliśmy wartości przed barbarzyństwem, którego symbolem stały się m.in. Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Flossenbürg, Ravensbruck, Stutthof, Auschwitz–Birkenau, Gross-Rosen, Majdanek i in.Od 2006 roku, w ramach programu „Losy Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy” Muzeum Stutthof gromadzi dokumenty i inne pamiątki związane z tragicznymi losami naszych Rodaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy.
W tym czasie pozyskaliśmy od byłych więźniów tych obozów wiele bezcennych materiałów, ocalając część z nich od zniszczenia i zapomnienia.
Wszystkie materiały są włączane do zbiorów, opracowywane i opisywane w komputerowej bazie danych.
Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu pamiątek poobozowych, macie kontakt z byłymi więźniami, a także chcecie pomóc ocalić od zapomnienia tragiczne losy tysięcy naszych Rodaków w latach 1939-1945 prosimy prosimy o wypełnienie ankiety na stronie internetowej Muzeum Stutthof i odesłanie jej na e-adres:
losypolakow@stutthof.org

lub przesłanie jej drogą pocztową:

Muzeum Stutthof w Sztutowie
Ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo
Tel. (+48 55) 247 83 53
Fax.: (+48 55) 247 83 58

WSPIERAJĄ NAS: