Konserwacja

Ze względu na upływ czasu oraz złą jakość papieru, na którym sporządzone zostały dokumenty z lat 1939-1945, wymagają one działań konserwatorskich. Od lat 70-tych ubiegłego wieku prowadzona jest we własnym zakresie stała konserwacja najbardziej zagrożonych zniszczeniem dokumentów. Część dokumentacji, wymagająca bardziej specjalistycznych zabiegów, oddawana jest do fachowych pracowni konserwacji papieru. Zachowanie i przechowywanie dokumentów w odpowiednim stanie jest podstawowym zadaniem Archiwum i Muzeum. Pozyskiwane w ostatnich latach dokumenty, między innymi oryginalne listy pisane z obozów koncentracyjnych, od byłych więźniów, ich rodzin czy kolekcjonerów, często wymagają natychmiastowej interwencji konserwatora, dlatego też tak ważne jest posiadanie własnej, dobrze wyposażonej pracowni. Do chwili obecnej ze środków własnych zakonserwowano 60884 j.a.