Zbiory Ikonograficzne on-line

Zbiory Ikonograficzne on-line

Do rąk użytkowników oddajemy nowe narzędzie, w znacznym stopniu ułatwiające korzystanie ze Zbiorów Ikonograficznych Muzeum Stutthof. Głównym naszym celem, poprzez udostepnienie tego zbioru on-line, jest umożliwienie zainteresowanym osobom i instytucjom szersze zapoznanie się ze zgromadzonymi w naszym archiwum fotografiami oraz ułatwienie możliwości ich szybszego zamówienia w celu umieszczenia ich w publikacjach i na wystawach.
Podstawą zbioru są archiwalne fotografie z dziejów obozu koncentracyjnego Stutthof – zdjęcia z Albumu SS, ukazujące budowę obozu od jesieni 1939 r. do wizyty Reichsführera SS Heinricha Himmlera 23 listopada 1941 r.; zdjęcia z terenu obozu, wykonane przez sowiecką Komisję po jej wejściu na teren obozu Stutthof w maju 1945 r. oraz zdjęcia terenu byłego KL Stutthof z lat 1946-1962.
Udostępniamy państwu, w tak szerokim zakresie po raz pierwszy, częściowo zachowane zdjęcia członków załogi SS KL Stutthof oraz zdjęcia więźniów wykonane w obozie jak i pochodzące z placówek policji kierującej więźniów do obozu, których ilość jest stosunkowo niewielka. Większość to przede wszystkim zdjęcia sprzed wojny lub powojenne, przekazane przez byłych więźniów lub ich rodziny.
Zbiór zawiera również fotografie z dziejów Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza Gdańskiego zarówno z lat 1920-1939, jak i z lat okupacji, ukazujących tragiczne losy Polaków, zwłaszcza z lat 1939-1940.
Przeglądając zbiór fotografii mają też państwo po raz pierwszy możliwość zapoznania się z działalnością merytoryczną Muzeum Stutthof od chwili jego założenia po dzień dzisiejszy – działalnością naukową i popularyzatorską w szerokim tego słowa znaczeniu, a przede wszystkim główną działalnością każdego muzeum – gromadzeniem i zabezpieczeniem tego, co pozostało – dokumentacji, przedmiotów i budynków poobozowych.
Chcemy też zaznaczyć, że przedstawiona baza danych nie jest zamknięta, jest cały czas uzupełniana o nowe fotografie.
Zachęcamy zainteresowanych do korzystania z tej możliwości, jaką dają zbiory on-line, a tych, którzy mają jeszcze jakieś pamiątki w postaci zdjęć po swoich krewnych, którzy byli w KL Stutthof, do ewentualnego przekazania oryginału lub kopii.