Wystawa „Odezwała się ziemia”

W piątek 23 marca w Muzeum Miasta Gdyni odbył się wernisaż wystawy „Odezwała się ziemia”, na której prezentujemy efekty archeologicznych prac poszukiwawczych prowadzonych przez Muzeum Stutthof na obszarze dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, poza obecnym terenem Muzeum. Jednymi z pierwszych ofiar obozu było 4 800 Gdynian.

We współpracy z Muzeum Miasta Gdyni, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Fundacją „Bowke” dzielimy się efektem dotychczasowych prac poszukiwawczych. Na wystawie prezentowane są zabytki archeologiczne bezpośrednio związane z funkcjonowaniem KL Stutthof, a przede wszystkim przedmioty świadczące o ludziach i zbrodniach jakich doświadczyli.

O tym oraz innych aspektach istnienia KL Stutthof mowa będzie podczas eksponowania wystawy. Zapraszamy na następujące wykłady:

1. Archeologiczne prace poszukiwawcze w miejscu pamięci: etyka, potrzeba, zagrożenia; Piotr Tarnowski, 12 kwietnia 2018 r., godz. 18:00

2. Prace poszukiwawcze na terenie dawnego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof, sezony badawcze 2016-2018; Aleksander Kwapiński, 17 maja 2018 r., godz. 18:00

3. Sprawiedliwość-amnestia-amnezja. Ściganie zbrodniarzy wojennych w Polsce i RFN; dr Łukasz Jasiński, 24 maja 2018 r. godz. 18:00

4. Gdynianie w obozie Stutthof; Elżbieta Grot, 7 czerwca 2018 r., godz. 18:00

5. Podobóz KL Stutthof w Gdyni; Elżbieta Grot, 14 czerwca 2018 r., godz. 18:00

6. Nieletni więźniowie obozu Stutthof; Agnieszka Kłys, 21 czerwca 2018 r., godz. 18:00

Galeria zdjęć