Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”

12 kwietnia w Muzeum Stutthof, w budynku Szklarnii, otwarta została wystawa Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”.
Po powitaniu i podkreśleniu wagi prezentowanej na wystawie tematyki, historii i bohaterstwa członków Gryfa, przez Piotra Tarnowskiego, dyrektora Muzeum Stutthof, głos zabrał dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dyrektorzy instytucji podkreślili doniosłość wydarzenia oraz rolę współpracy pomiędzy muzeami. Jeden z zaproszonych gości, Roman Dambek, prezes Kaszubsko- Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” powiedział o randze organizacji dla historii Pomorza. Słowo historyczne wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, współautor, obok prof. dr. hab. Bogdana Chrzanowskiego i Krzysztofa Steyera, wystawy.

Do jej zwiedzania zapraszamy do 31 maja.

Galeria zdjęć