Pomorska Nagroda Muzealna

Dr Marcin Owsiński, historyk i pedagog muzealny, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof znalazł się w gronie laureatów Pomorskiej Nagrody Muzealnej za rok 2018. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane decyzją zewnętrznego jury dla szczególnych projektów i osiągnięć w dziedzinie muzealnictwa na Pomorzu. Pomorska Nagroda Muzealna powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Muzealników Polskich przy wsparciu samorządu województwa pomorskiego i przy patronacie marszałka województwa pomorskiego. Ma honorować i doceniać wkład muzealników w rozwój kultury, a także podkreślać rangę tego często niedocenianego zawodu. Uroczyste jej wręczenie odbywa się w maju, czyli miesiącu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów.

Pomorskie Nagrody Muzealne przyznano w tym roku już po raz czwarty. To wyjątkowe wyróżnienie wręczono w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. Do IV edycji Pomorskiej Nagrody Muzealnej zgłoszono 26 propozycji, a wśród nich wystawy, projekty edukacyjne oraz publikacje muzealne z całego regionu. W każdej edycji konkursu przyznawane są trzy równorzędne pierwsze nagrody w postaci dyplomu oraz nagrody finansowej fundowanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego. W tym roku poza trzema głównymi nagrodami przyznano również dwa wyróżnienia. Po wręczeniu nagród i wyróżnień gratulacje muzealnikom złożył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
- Chciałbym wszystkim podziękować za projekty, które zostały zgłoszone do konkursu. Swoimi działaniami ubogacacie państwo życiu kulturalnego całego naszego regionu. To dzięki waszej działalności, możemy pokazywać mieszkańcom i turystom część naszego pomorskiego dziedzictwa - powiedział marszałek Struk.

Decyzją kapituły dr Marcin Owsiński otrzymał nagrodę główną za autorską książkę „Tiegenhof / Nowy Dwór w 1945 roku. Koniec i początek miasta na Żuławach" oraz działania związane z jej rozpowszechnianiem wśród odbiorców Pomorza, które uznano za dobry przykład właściwej praktyki współpracy muzeum i regionu. Książka ukazała się w nakładem Muzeum Stutthof jesienią 2017 roku i była promowana i dystrybuowana na wielu spotkaniach autorskich, konferencjach historycznych i działaniach muzealnych pod koniec ubiegłego roku. Jej efektem okazał się wzrost świadomości historycznej mieszkańców Żuław oraz wiele nowych indywidualnych poszukiwań, materiałów i relacji, które w efekcie lektury i spotkań autorskich zaczęli zgłaszać do Autora czytelnicy książki.
Pomorska Nagroda Muzealna dla Marcina Owsińskiego to z pewnością uznanie działań indywidualnych i instytucjonalnych prowadzonych w Muzeum Stutthof w dziedzinie popularyzacji najnowszych dziejów regionu.

Gratulujemy!