Seminarium dla nauczycieli z Olsztyna

W Muzeum Stutthof odbyło się seminarium szkoleniowe dla nauczycieli organizowane przez Muzeum Stutthof i olsztyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Seminarium było poświęcone edukacji historycznej w miejscach pamięci.
Szkolenie było dwuetapowe.
Pierwszym etapem była wizyta w Olsztynie dr Marcina Owsińskiego, kierownika Działu Oświatowego i jego wykład wprowadzający w tematykę działalności Muzeum Stutthof.

9 czerwca odbyło się warsztatowe seminarium zrealizowane na terenie Muzeum. Tego dnia nasi goście zapoznali się praktycznie z metodami pracy oraz ofertą Muzeum Stutthof w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej. Część roboczą spotkania rozpoczął krótki wykład
dr Marcina Owsińskiego definiujący misję i teorię związaną z pracą edukatora muzealnego
w miejscu pamięci. Drugim elementem było zwiedzanie miejsca pamięci z przewodnikiem, którym była Danuta Ochocka edukator z Działu Oświatowego Muzeum. Po powrocie z terenu nową ofertę edukacyjną i prezentację metod pracy edukatora w Muzeum Stutthof przedstawiła Małgorzata Daniluk, edukator z Działu Oświatowego.
Spotkanie podsumował i wręczył certyfikaty uczestnictwa dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski.

Galeria zdjęć