Konferencja dla samorządowców

12 czerwca 2018 r. odbyła się w Muzeum Stutthof konferencja „Żuławska Koalicja Pamięci”, skierowana do pracowników instytucji samorządowych powiatu nowodworskiego. Jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Muzeum Stutthof „od kuchni”.

Dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski przedstawił rolę jaką wypełnia państwowa instytucja kultury oraz sfery oddziaływania Miejsca Pamięci. Współpracownicy zaprezentowali szczegółowo zakres zadań instytucji, kierunki rozwoju, możliwości współpracy oraz problemy związane z prowadzeniem Muzeum. Uczestnicy mieli okazje zobaczyć zbiór muzealiów, składających się z pamiątek, rzeczy osobistych po byłych więźniach KL Stutthof oraz dokumentację prowadzoną podczas istnienia obozu. Następnie odwiedzili pracownię konserwacji papieru, gdzie zapoznali się z metodami pracy i poznali ogrom wyzwań konserwatorskich związanych z zachowaniem materialnych świadectw z okresu funkcjonowania KL Stutthof.
Podczas dyskusji określono wspólne obszary problemowe, sformułowano wstępne wnioski i określono możliwości ich rozwiązania. Pojawiły się również konkretne plany wspólnych projektów. Zdecydowano również, że podobne konferencje powinny mieć charakter cykliczny.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy ponownie!

Galeria zdjęć