Wspomnienie

Z żalem żegnamy zmarłego 14. sierpnia 2018 r. Brunona Zwarre, byłego więźnia obozu Stutthof, widniejącego w księgach ewidencyjnych obozu pod imieniem Bronisław Zwarra o numerze 5202.
Brunon Zwarra, ur. w 1919 r. był uczniem uczeń Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i Klubu Sportowego „Gedania”. Został aresztowany 14 września 1939 r., więziony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie w obozach: Stutthof i Sachsenhausen.

Od lat 70. XX wieku zajmował się pracą pisarską. Opublikował zbiór 73. relacji o początkach II wojny światowej w Gdańsku „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan” autobiograficzne „Wspomnienia gdańskiego bówki”, oraz powieści „Gdańszczanie” i „W gdańskiej twierdzy” .

W 1997 roku uhonorowany Medalem Księcia Mściwoja II.

Podczas spotkań w ostatnich latach zwykł mawiać: Wszystko już napisałem. Pozostaje nam korzystać z książek Brunona Zwarry- świadka wydarzeń XX wieku na Pomorzu.