Gdańska niepodległość

W 79. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof otwarto wystawę „Zawsze wierni. Polacy z Wolnego Miasta Gdańska”, pokazującą gdańską drogę Polaków do niepodległości, na której obóz Stutthof odcisnął piętno. Wystawę otworzyli Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski oraz Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof. Wernisaż poprowadziły autorki ekspozycji, dr Danuta Drywa i Ewa Malinowska.

W roku 2018, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wystawa prezentuje historię dwudziestu lat istnienia Wolnego Miasta Gdańska w kontekście jego mieszkańców – Polaków. Opowieść rozpoczyna historia ich walki o niepodległość i przynależność Gdańska do Polski przed rokiem 1918. Nadzieje na polskość Gdańska nie osłabły nawet po ogłoszeniu traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową, na mocy którego Gdańsk i przyległe do niego ziemie stały się Wolnym Miastem Gdańskiem. To miasto-państwo pod zarządem Ligi Narodów miało zapewnić zarówno Polakom, jak i Niemcom jednakowe prawa i obowiązki, jednak w praktyce było inaczej.
Przypomina działania i postawy między innymi Bernarda Filarskiego, Feliksa Muzyka, Brunona Zwarry, Władysława Pniewskiego, Elżbiety Marcinkowskiej czy Kunegundy Pawłowskiej, osób które walczyły w Wolnym Mieście Gdańsku o niepodległość i za tę walkę zapłaciły często najwyższą cenę w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof.
Przesłaniem wystawy są słowa Brunona Zwarry pochodzące z książki jego autorstwa p.t. „Wspomnienia gdańskiego bówki”: „Być wśród swoich Polakiem nie jest trudne, lecz głosić polskość otwarcie wśród tak przeważającej ilości Niemców, jaka była wtedy w Gdańsku, nie było tak łatwe”.
Wystawa została przygotowana przez Muzeum Stutthof i Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży, dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Będzie prezentowana 2018 r. w Muzeum Stutthof do 30 października 2018 r.