Wystawa „Przemilczana kategoria”

Wystawa czasowa „Przemilczana kategoria. Więźniowie z różowym trójkątem w KL Stutthof” jest jedną z pierwszych w Polsce podejmujących wątek więźniów-homoseksualistów w obozach koncentracyjnych, pierwszą zorganizowaną przez polskie muzeum i pierwszą, która przedstawia temat paragrafu 175 w oparciu o zachowaną dokumentację KL Stutthof.

Paragraf 175 kodeksu karnego Rzeszy penalizował stosunki seksualne między mężczyznami. Część skazanych trafiła za rządów nazistów do obozów koncentracyjnych, w tym do obozu Stutthof, gdzie prowadzono ich jako osobną kategorię więźniarską. Wieloletnia tabuizacja homoseksualizmu, stereotypowe postrzeganie więźniów-homoseksualistów sprawiły, że wątek więźniów KL Stutthof z różowym trójkątem został przez polskich badaczy przemilczany.

Autorem wystawy jest Piotr Chruścielski z Działu Naukowego. Jej integralną częścią są wielkoformatowe stylizowane zdjęcia przedstawiające wybranych więźniów autorstwa Natalii Zwolińskiej. Warstwę graficzną zaprojektowała Magdalena Jedlicka.

Wystawę „Przemilczana kategoria. Więźniowie z różowym trójkątem w KL Stutthof” można oglądać w galerii Muzeum Stutthof w Sztutowie do 12 października 2018 r. Patronat honorowy nad wystawą objęła Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper.