Współpraca z Gminą Sztutowo

W dniu 9 października 2018 r. Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof oraz Jakub Farinade, Wójt Gminy Sztutowo, podpisali list intencyjny w sprawie budowy infrastruktury muzealnej na bazie byłej „Kuchni obozowej” oraz byłych produkcyjnych hal obozowych KL Stutthof.

Porozumienie mówi, że infrastruktura opierająca się o budynki tzw. byłej „kuchni obozowej” oraz hale Deutsche Ausrustungswerke (DAW) ma zapewnić nowoczesny sposób prezentacji wiedzy historycznej, w szczególności o systemie niemieckich obozów koncentracyjnych w Europie.
Strony ustaliły, że projekt stanowić będzie jeden z podstawowych filarów wspierających rozwój Muzeum Stutthof oraz Gminę Sztutowo, a dzięki swej skali oraz unikalności zapewni rentowność planowanej inwestycji i zapewni nowy impuls dla historycznych badań oraz ekspozycji ich wyników.

W zakresie celów historycznych oraz społecznych podpisanie listu ma doprowadzić do rewitalizacja byłej „Nowej kuchni obozowej” oraz byłych produkcyjnych hal KL Stutthof w celu stworzenia od podstaw nowej infrastruktury polegającej na przystosowaniu jej do celów wystawienniczych, edukacyjnych i administracyjnych, wraz z zapleczem. Planowane jest również rozwijanie badań naukowych, stworzenie nowej formy ekspozycji i poszerzenie prezentowanych treści historycznych. Oczekiwanym efektem jest intensyfikacja ruchu historyczno-turystycznego w Muzeum Stutthof oraz w nowopowstałych obiektach ekspozycyjnych, poprzez stworzenie podstaw do realizacji projektów związanych z turystyką historyczną, a tym samym wydłużenie sezonu turystycznego w regionie.

List jest kolejnym krokiem na drodze udostępnienia szerokiej publiczności istniejących obiektów poobozowych, które obecnie nie leżą w granicach Muzeum Stutthof. Działania w tej sprawie podejmuje obecna dyrekcja Muzeum Stutthof od początku kierowania tą instytucją.

Galeria zdjęć