Archeologia w Miejscach Pamięci

Konferencja „Archeologia w Miejscach Pamięci – prace archeologiczne a nielegalne poszukiwania. Przestępczość wobec dziedzictwa archeologicznego oraz martyrologicznego” pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin.

Konferencja naukowa, która miała miejsce 8 listopada br. w Muzeum Stutthof w Sztutowie skupiła badaczy z zakresu prawa i archeologii, opiekunów miejsc pamięci oraz pasjonatów. Zagadnienia podejmowane podczas obrad dotyczyły prac archeologicznych prowadzonych w miejscach pamięci, przestępczości wobec dziedzictwa archeologicznego i martyrologicznego oraz etycznych aspektów badań archeologicznych. Podczas całodniowych obrad czternastu prelegentów przedstawiło swoje doświadczenia w tym zakresie. Żywa dyskusja pokazała jak ważnym problemem jest prowadzenie prac archeologicznych w miejscach upamiętnień, ich świadoma realizacja i przeprowadzenie zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej. Organizatorzy - Muzeum Stutthof w Sztutowie i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku, przygotowując wydarzenie, są świadomi, że referaty i dyskusje nie wyczerpały wszystkich zagadnień i problemów doświadczanych przez opiekunów miejsc pamięci. We wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, organów ścigania i jednostek akademickich mamy nadzieję na wypracowanie rozwiązań mających na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego.
Galeria zdjęć
Dziękujemy za liczny udział w konferencji.