Niedomknięte księgi

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny – ostatni – tom z serii „Żuławy w 1945 roku”.
Książka „Żuławy w 1945 roku", tom IV z podtytułem "Niedomknięte księgi" jest plonem konferencji która miała miejsce w grudniu 2017 roku w Gdańsku i finałem nieformalnego projektu naukowego, który prowadziło kilkunastu regionalnych badaczy przez ostatnich 5 lat. Redaktorami tomu są dr Tomasz Gliniecki oraz dr Marcin Owsiński.

Publikację można nabyć w siedzibie Muzeum Stutthof oraz w księgarni internetowej poprzez stronę www.stutthof.org
W najbliższym czasie odbędzie się również kilka spotkań promocyjnych w regionie. Szczegóły opublikujemy na stronie Muzeum Stutthof w odpowiednim czasie.
Publikacja zawiera następujące materiały:
Część I Żuławskie reperkusje II wojny światowej:
Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski
Prusy Wschodnie w planach Polskiego Państwa Podziemnego. Działalność bieżąca i plany powojenne
Tomasz Gliniecki
Atak na Gdańsk od strony Żuław w świetle dziennika działań bojowych
2. Armii Uderzeniowej za marzec 1945 roku
Ryszard Rząd
Z walk o miasto i zamek w Malborku. Relacja K.W.Cr
Wojciech Łukaszun
Armia Czerwona wobec alianckich jeńców wojennych na Żuławach w 1945 roku. Sygnalizacja potrzeb badawczych
Daniel Czerwiński
Sowiecka administracja wojenna w powiecie gdańskim w świetle dokumentacji odznaczeniowej Armii Czerwonej i skarg polskich osadników
Marcin Westphal
Powojenne próby kontynuowania produkcji miniaturowych
U-Bootów typu XXVII B5 „Seehund” w Stoczni nr 16 w Elblągu
Bartłomiej Garba
Wysiedlenie Niemców z powiatu malborskiego w latach 1946–1947
Część II Doświadczenie żuławskiego powojnia i jego interpretacje
Marcin Owsiński
Żuławy na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w latach 1945–1948
Karol Polejowski
Malborska grupa wsparcia 5. Brygady Wileńskiej AK (1945–1946)
Halina Łach
Sprawa wytyczenia i delimitacji polsko-radzieckiej granicy przylegającej
do Morza Bałtyckiego po II wojnie światowej
Wiesław Bolesław Łach
Organizacja i działania w 1946 roku 22. Komendy Odcinka Wojsk Ochrony Pogranicza w Braniewie w ochronie granicy przylegającej do Morza Bałtyckiego
Marcin Tymiński
Żuławy i Mierzeja Wiślana 1945 roku w świadectwach archeologicznych
Janusz Hochleitner Robert Jamroz
Upamiętnianie bohaterów historii najnowszej a świadomość historyczna
mieszkańców Żuław
Aleksandra Paprot-Wielopolska
Pamięć o 1945 roku na Żuławach w narracjach powojennych osadników
– perspektywa antropologiczna
Łukasz Kępski
Dzień osadnika w Nowym Dworze Gdańskim – geneza, realizacja,
plany na przyszłość