Wizyta na Litwie

W dniach 27 listopada - 2 grudnia br. delegacja Muzeum Stutthof na czele z dyrektorem Piotrem Tarnowskim była z wizytą na Litwie. Delegacja wzięła udział w otwarciu wystawy „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” pod patronatem Premiera Rządu Republiki Litewskiej oraz Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, następnie spotkała się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie z panią Ambasador Urszulą Doroszewską. Odbyła także spotkanie w Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona, gdzie z dyrektorem Markasem Zingerisem prowadzono rozmowy o współpracy.

Delegacja odwiedziła ponadto miejsce masowych mordów w Ponarach w latach 1941-44. Ważną była także wizyta w Kownie w Muzeum Balysa Sruogi, byłego więźnia KL Stutthof. Efektem wizyty na Litwie będą wspólne projekty naukowe i wystawiennicze przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie.

Galeria zdjęć