Komunikat Instytutu Pamięci NarodowejOkręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu w Gdańsku poszukuje osób posiadających informacje w sprawie zbrodni nazistowskiej związanej z funkcjonowaniem na terenie Bydgoszczy w okresie od 13 września 1944 r. do 21 stycznia 1945 r. obozu pracy „Bromberg-Ost” dla kobiet narodowości żydowskiej.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo o sygnaturze S 68.2018. Zn w sprawie: zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na udziale w masowym zamachu, w okresie od 13 września 1944 roku do 21 stycznia 1945 roku w Bydgoszczy na terenie obozu pracy Bromberg-Ost, skierowanym przeciwko grupie kobiet narodowości żydowskiej, podjętym w celu wykonania polityki zmierzającej do eksterminacji tej grupy narodowej przez Trzecią Rzeszę Niemiecką, a polegającym na pozbawieniu wolności przez umieszczenie w dozorowanym obozie co najmniej 300 kobiet, na czas przekraczający 7 dni oraz ze szczególnym udręczeniem polegającym na stworzeniu ciężkich warunków życia grożących ich biologicznej egzystencji, w szczególności poprzez brak zapewnienia odpowiednich racji żywieniowych, odzieży, warunków bytowych, opieki medycznej oraz zmuszanie do ciężkiej fizycznej pracy ponad siły przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego tj. o czyn z art. 118 a §1 pkt. 3 k.k. i § 2 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 3 ustawy z dn.18.12.1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu( tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1575 z późn. zm.)
W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby pokrzywdzone, członków rodzin osób pokrzywdzonych oraz świadków tamtych wydarzeń w celu złożenia zeznań.

Dane kontaktowe:
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
ul. Grudziądzka 9-15, 85-135 Bydgoszcz
telefon 52-325-95-04