Rocznica utworzenia Muzeum Stutthof

12 marca 1962 r., dzięki staraniom byłych więźniów, powstało Muzeum Stutthof w Sztutowie. 12 marca 2019 r., Muzeum obchodziło 57. rocznicę utworzenia. To szczególny dzień dla muzealników opiekujących się Miejscem Pamięci. Pokolenia pracowników dokładały starań w realizacji zadań określanych przez misję i statut instytucji.

W uroczystości uczestniczyli Przyjaciele Muzeum: przedstawiciele władz samorządowych, parlamentu, środowiska nauczycielskie oraz muzealne, uczniowie, przewodnicy i wolontariusze. Dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski w swoim przemówieniu poruszył ważne kwestie dotyczące służby i odpowiedzialności, mówił jak są rozumiane przez nas, pracowników muzeum martyrologicznego. Ewa Malinowska, kierownik Działu Oświatowego, przedstawiła prezentację o odpowiedzialnym kreowaniu przyszłości w Muzeum Stutthof. Ważnym punktem spotkania było wręczenie Nagrody Muzeum Stutthof.

Galeria zdjęć