Pro Memoria

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 12 maja 2019 r. zmarł Karol Gdanietz, były więzień polityczny niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen, członek Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu Pomorskiego Koła Sachsenhausen i Stutthof, działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Związku Kombatantów II RP.

Urodził się 6 grudnia 1924 r. w Tczewie w rodzinie polskiego kolejarza Franciszka i Anny Gdanietz. Przed wybuchem II wojny światowej uczęszczał do prestiżowego Gimnazjum Męskiego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego.
W czasie okupacji niemieckiej został niespodziewanie przez funkcjonariuszy gestapo aresztowany w wieku 15 lat w domu rodzinnym w Rumii przy ul. Mickiewicza. Podejrzewano go o przynależność do grupy konspiracyjnej. Został osadzony w obozie Stutthof 4 czerwca 1940 r. Nadano mu status więźnia politycznego i numer 9 644. Po kilkumiesięcznym pobycie przeniesiono go 13 lutego 1941 r. do KL Sachsenhausen, z którego został ewakuowany pod koniec kwietnia 1945 r. w kierunku Schwerina.
Po zakończeniu działań wojennych powrócił do kraju. Zdobył tytuł inżyniera leśnika w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracował w Lasach Państwowych, między innymi w Rekowie, Bożym Polu, Gniewowie, Dębogórzu, Nadleśnictwie Wejherowo i w Nadleśnictwie Gdynia Chylonia do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Przez wiele lat był mieszkańcem Redy.
Udzielał się w organizacjach kombatanckich, wielokrotnie wyjeżdżał do Sachsenhausen na spotkania z młodzieżą niemiecką dzieląc się z nią trudnymi przeżyciami z obozów koncentracyjnych. Chętnie spotykał się z młodzieżą szkolną Ziemi Kaszubskiej i Trójmiasta. Miał dar przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu Polaków. Współpracował z Muzeum Stutthof w Sztutowie uczestnicząc w projektach badawczych, spotkaniach i uroczystościach.
Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany za pracę zawodową i społeczną. Między innymi przyznano mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a Konsulat Generalny Niemieckiej Republiki Federalnej w Gdańsku niedawno odznaczył go Krzyżem Zasługi na Wstędze.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja 2019 r. Msza święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Wojciecha przy ul Nowa 3 w Redzie Ciechocinie. Po mszy odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu przy ul. Gniewowskiej.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Stutthof w Sztutowie składają Rodzinie i Bliskim serdeczne wyrazy współczucia.