Wystawa „Zabijanie z przekonania”

Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH w Berlinie prezentują wystawę pt. „Zabijanie z przekonania”. Przedstawia ona masowy mord, dokonany na pacjentach placówek leczniczo-opiekuńczych w III Rzeszy oraz na terenach Europy okupowanych podczas II wojny światowej przez Niemcy.

Państwo nazistowskie domagało się jednolitego, w pełni zdrowego i czystego rasowo społeczeństwa. Każdego, kto był „inny”, można było z założenia prześladować, zranić, zamordować. Działania realizowane w duchu ideologii eugenicznej w sposób szczególny dotknęły osoby chorujące psychicznie i niepełnosprawne i jako te uznane za niegodne życia.
Wystawa przedstawia w formie fotografii, dokumentów, figur i instalacji, metody działania narodowych socjalistów wobec ludzi niepełnosprawnych i chorych psychicznie, bezbronnych.
Michael Gollnow, specjalista klinicznej pracy socjalnej, działający aktywnie na rzecz osób chorujących psychicznie, inicjator i kurator wystawy pragnął w ten sposób upamiętnić ofiary zbrodniczej ideologii niemieckiego państwa nazistowskiego.
Fundacja Pinel jest organizacją, która zajmuje się opieką psychologiczno- społeczną oraz pomocą osobom z uszczerbkami psychicznymi i jak mówią kurator Michael Gollnow i Lucyna Brendle, koordynatorka polsko-niemieckiej współpracy: Godziwe upamiętnienie ofiar tamtych wydarzeń należy do naszych najważniejszych zadań. Misją Muzeum Stutthof jest przede wszystkim opowiadanie historii KL Stutthof, przy jednoczesnym dostosowaniu sposobu narracji do nieustannych zmian konieczność, ale także szerokorozumiana potrzeba trwania na straży historii, głosu prawdy i postawy strażnika. Tym razem wspólnie z Fundacją Pinel opowiadamy o mordowaniu najsłabszych, bezbronnych i chorych.
Wystawa znajduje się w holu budynku byłej Komendantury i będzie eksponowana do 8 września br.

Galeria zdjęć