Podpisanie Listu Intencyjnego z Kuratorium Oświaty w Olszynie

26 lipca, w piątek, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski oraz Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podpisali w siedzibie Kuratorium w Olsztynie List Intencyjny o współpracy w ramach organizowanych przez Muzeum Stutthof w Sztutowie zajęć i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawców klas z województwa warmińsko- mazurskiego. Kuratorium realizując projekt pt. "Województwo Warmińsko- Mazurskie edukuje o Miejscach Pamięci" wesprze promocyjnie i organizacyjnie edukacyjną działalność statutową Muzeum Stutthof w Sztutowie.

W przemówieniach obaj panowie podkreślali Stutthof, jako wspólne, tragiczne doświadczenie mieszkańców północnej Polski, które niczym DNA powinno być zapisane nie tylko w programach nauczania młodych pokoleń, lecz także w umysłach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania tej inicjatywy. Już jesienią liczymy na efekty naszej współpracy.

Galeria zdjęć