Warszawo, pamiętamy!

W czasie trwania Powstania Warszawskiego do obozu koncentracyjnego Stutthof przewiezione zostały w dniach 26 i 31 sierpnia oraz 29 września 1944 r., trzy transporty więźniów, mieszkańców Warszawy. Pierwszy liczył 2 757 osób z Woli i Śródmieścia. Nie zostali oni zarejestrowani w obozowych kartotekach, niebawem po przywiezieniu skierowano ich do przymusowej pracy. Drugi transport składał się z 2 243 mężczyzn i 658 kobiet, głównie z Pragi, Grochowa i Marymontu. W trzecim transporcie do obozu trafiło 1 298 osób. Nie wszyscy z osadzonych wrócili do domów.

01 sierpnia br., honorując 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wręczaliśmy naszym zwiedzającym wydawnictwo „Powstańcy zwyciężali wszędzie! Warszawiacy w Stutthofie”. O godz. 17:00 kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa złożyła Dyrekcja Muzeum, w asyście naszych młodych wolontariuszy.