80. rocznica pierwszego transportu więźniów

2. września 2019 r. odbyło się upamiętnienie 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Stutthof.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez J.E ks. bp. dr. Jacka Jezierskiego w historycznym miejscu, przy krzyżu, w pobliżu byłego krematorium i komory gazowej, w miejscu, w którym 7 września 1946 roku zebrało się po raz pierwszy pięć tysięcy byłych więźniów wspominających swoich zmarłych towarzyszy niedoli.

Druga część uroczystości, w asyście Orkiestry Marynarki Wojennej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP miała miejsce pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa. Głos zabrali: Piotr Karczewski, doradca Prezydenta RP, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Minister Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawujący opiekę nad Muzeum Stutthof w Sztutowie, przedstawicielka byłych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof Helena Majkowska. Helena Majkowska pseudonim konspiracyjny Ela, w czasie okupacji należała do Armii Krajowej, do pułku Baszta. W oddziale przeszła przeszkolenie i została sanitariuszką i łączniczką. Brała udział w walkach na Mokotowie. Po kapitulacji tej dzielnicy została przewieziona wraz z grupą 39 koleżanek do obozu Stutthof, gdzie otrzymała numer 101958. W obozie mówiono o nich „kobiety pistolety”. Przeszła Marsz Śmierci i doczekała wyzwolenia. Po wojnie pracowała na poczcie i w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Głos zabrał także Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie.

W hołdzie ofiarom delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa.

Wydarzeniem towarzyszącym 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof było otwarcie wystawy „Każdy przybył z jakiegoś miejsca. Historia o budowaniu tożsamości i niepodległości. Gdynia i jej mieszkańcy” oraz prezentacja towarzyszącego jej katalogu zbiorów.

Dziękujemy za obecność!

Galeria zdjęć