Współpraca z Morskim Oddziałem Straży Granicznej

Muzeum Stutthof w Sztutowie wraz z Morskim Oddziałem Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku, podpisało porozumienie o współpracy. Wspólna relacja ma na celu realizację działań w zakresie edukacyjnym, popularyzatorskim, zachowania pamięci i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na terenie współczesnej siedziby Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, w 1939 r., znajdował się Obóz dla Jeńców Cywilnych w Nowym Porcie. Zorganizowany był przez gdańską policję w kompleksie dawnych koszar niemieckiej artylerii, między ulicami Kasztanową a Oliwską. Funkcjonowała tam Komendantura Obozów dla Jeńców Cywilnych w Gdańsku, której podlegały również obozy Stutthof oraz Grenzdorf. W 1940 r., więźniów, strażników, komendanturę oraz dokumentację przeniesiono do obozu Stutthof.
Spotkanie w Muzeum Stutthof, w którym uczestniczyli Dyrektorzy naszej instytucji- Piotr Tarnowski oraz Piotr Piechnik wraz z zespołem pracowników, Komendant MOSG kmdr SG Andrzej Prokopski, kmdr ppor. SG Rafał Zimny, chor. SG Grzegorz Ziniewicz oraz mecenas Lucyna Atroszko, stanowiło oficjalne rozpoczęcie naszej współpracy.

Galeria zdjęć