Wspomnienie

W dniu 29 września 2019 r. zmarł długoletni pracownik Muzeum Stutthof w Sztutowie, w latach 1963-1971 sprawujący funkcję kierownika Działu Administracyjnego, a w latach 1972-1992 funkcję wicedyrektora, Edmund Benter.

Lata pracy śp. Edmunda Bentera przypadły na okres tworzenia się Muzeum i kształtowania kierunków jego rozwoju. Od roku 1963 znajdował się w nielicznej kadrze, kierowanej przez ówczesnego dyrektora Muzeum Stutthof, Tadeusza Matusiaka, przywracającej miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego pamięć o tragicznych wydarzeniach, jakie na tym terenie miały miejsce w latach 1939-1945.
Po latach zapomnienia, od 1962 r. zaczęto stopniowo upamiętniać i gromadzić zbiory archiwalne i muzealne, związane z historią obozu i tragedią osadzonych w nim ludzi. Ważny udział w tej pracy miał śp. Edmund Benter, który w latach 1964-1968 nadzorował z ramienia Muzeum Stutthof budowę Pomnika Walk i Męczeństwa.

W następnych latach współpracował z kolejnymi dyrektorami Muzeum Stutthof – Mirosławem Glińskim i śp. Janiną Grabowską-Chałka, służąc im pomocą w dalszej pracy nad rozwojem placówki muzealnej i zabezpieczeniem zastałych w 1962 r. pozostałości poobozowych. Stworzono wówczas trwałe podstawy Muzeum Stutthof w Sztutowie, które są podwaliną dalszego jego rozwoju.

W 1992 r. śp. Edmund Benter odszedł na emeryturę, jednak do końca utrzymywał kontakt z Muzeum Stutthof w Sztutowie i jego pracownikami, których traktował jak jedną wielką rodzinę. W ich pamięci na zawsze pozostanie jako człowiek uśmiechnięty, życzliwy i dbający o dobro pracowników, sprawiedliwy jako przełożony, ale jednocześnie wymagający rzetelnej od nich pracy.

Dyrekcja Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz pracownicy składają wyrazy współczucia pogrążonej w smutku rodzinie.