Współpraca ze Strażą Graniczną

We wtorek 22 października w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Nowym Porcie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Straży Granicznej i przedstawicieli Muzeum Stutthof, w którym uczestniczyli szefowie obu instytucji: kmdr SG Andrzej Prokopski i Piotr Tarnowski. Obecny był także dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, duchowni i młodzież z Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Podczas spotkania, którego celem było przedstawienie zawiązanej współpracy i jej efektów, dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski mówił o roli pamięci o minionych wydarzeniach w dbaniu o tożsamość narodową oraz przedstawiony został wykład dr. Marcina Owsińskiego.

Przypomniano historię Obozu dla Jeńców Cywilnych funkcjonującego na przełomie 1939 i 1940 r. w budynkach zajmowanych dziś przez Straż Graniczną. Obóz był zorganizowany na terenie byłych pruskich koszar w Gdańsku Nowym Porcie, gdzie funkcjonował od pierwszych dni września 1939 r. do końca marca 1940 r. Szacuje się, że przez obóz przeszło ok. 10 tys. osób, które następnie zostały przeniesione do obozu Stutthof. Obecnie w budynkach koszar swoją siedzibę ma Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Spotkanie jest jednym z efektów współpracy prowadzonej od września tego roku przez Morski Oddział Straży Granicznej i Muzeum Stutthof w Sztutowie, która koncentruje się na realizacji przedsięwzięć o charakterze historycznym, muzealnym i patriotycznym. O historii miejsca przypomina dwujęzyczna tablica informacyjna przygotowana wspólnie przez Muzeum Stutthof i Straż Graniczną. Została ona posadowiona przed jednym z budynków Komendy MOSG. W ten sposób Morski Oddział Straży Granicznej i Muzeum Stutthof w Sztutowie chcą szerzyć świadomość historyczną wśród mieszkańców Gdańska, zwłaszcza lokalnej społeczności dzielnicy Nowy Port i podkreślić, że wszystkich nas łączy historia.
zdj. A. Kubiak/MOSG

Galeria zdjęć