Pro Memoria

Z wielkim smutkiem informujemy, że 13 grudnia 2019 r. zmarła Felicja Bronisława Sałek, gdańszczanka, harcerka w Wolnym Mieście Gdańsku, łączniczka Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, więźniarka polityczna KL Stutthof.
Urodziła się 31 lipca 1925 r. w Gdańsku w rodzinie Kazimierza, pracownika Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku i Heleny z Chełkowskich. Była uczennicą i harcerką Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku. W czasie niemieckiej okupacji w latach 1941-1944 działała w ruchu oporu, początkowo w Związku „Jaszczurka”. Członkowie tej organizacji później dołączyli się do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

W organizacji pełniła funkcję łączniczki pod dowództwem Zygmunta Bączkowskiego i Pawła Wyczyńskiego. W latach 1940-1944 pracowała w niemieckiej firmie „Tabakfabrik Triese. Została aresztowana w Starogardzie Gdańskim przez funkcjonariuszy gestapo z Gdańska 16 lutego 1944 r. Po śledztwie dostarczono ją do obozu koncentracyjnego Stutthof 22 kwietnia 1944 r. W obozie oznaczona została numerem 34 175 i statusem więźniarki politycznej. Po kwarantannie skierowano ją do baraku dla kobiet, do stuby 3 w Starym Obozie. Znalazła się w gronie odważnych kobiet, organizatorek obozowego ruchu oporu, między innymi Walerii Felchnerowskiej, Haliny Banasiak, Anny Paszkowskiej, Marii Filarskiej i innych.
W związku z ewakuacją więźniów z KL Stutthof rozpoczętą 25 stycznia 1945 r., włączono ją do VII kolumny kobiecej, która ostatnia opuściła obóz tego dnia. Przeszła Marsz Śmierci przez Mikoszewo – Cedry Wielkie – Pruszcz Gdański – Niestępowo – Żukowo – Luzino – Zamostne do Gniewina. Wycieńczona i schorowana, w wyniku 5,5 tygodniowego pobytu w ekstremalnych warunkach w tymczasowym obozie ewakuacyjnym, została uwolniona z rąk esesmanów 12 marca 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej.
Po wojnie powróciła do Gdańska. Wyszła za mąż, założyła rodzinę. Miała dwóch synów Mirosława (1951-2003) i Krzysztofa (1949). W latach 1945-1980 była pracownikiem kilku firm gdańskich, między innymi Petrobudowy, Gdańskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Budowlanego. Udzielała się społecznie w Towarzystwie Przyjaciół Gdańska, sekcji uczniów i absolwentów Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku, Kole Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Współpracowała z Muzeum Stutthof w Sztutowie biorąc udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych, spotkaniach z uczniami szkół w Trójmieście, Rozłazinie, Garczegorzu, Sztutowie oraz w programach „Ostatni Świadkowie”, „Świadkowie Generacji”, „Pomorska Teka Edukacyjna”.
W 1974 r. została uhonorowana Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gdańska”.
Cześć Jej Pamięci!
Dziękując Jej za odważne i ofiarne życie oraz współpracę Dyrekcja Muzeum Stutthof i pracownicy oraz koledzy i koleżanki – byli więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof z wielkim żalem żegnają ś. p. Felicję Sałek oraz składają Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy współczucia.
Msza św. żałobna odbędzie się 19 grudnia 2019 r. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku – Wrzeszczu o godz. 12.00; pogrzeb o godz. 13.00 na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku – Wrzeszczu.
Opr. EG