Konserwacja obiektów muzealnych

Do zbiorów Muzeum Stutthof wróciły kolejne obiekty po przeprowadzonej konserwacji. Konserwacji poddane zostały fragmenty tkanin należących do więźniów obozu Stutthof - ofiar egzekucji przeprowadzonej w dn. 11 stycznia 1940 r. w lesie, ok. 2 km. na północny-zachód od obozu. W maju 1979 r. przeprowadzona została ekshumacja grobu, podczas której wydobyto 20 przedmiotów m. in. szalik oraz fragmenty marynarki. W 1993 r. Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Gdańsku przekazała pozyskane przedmioty do zbiorów Muzeum Stutthof.

Prace konserwatorskie wykonane zostały przez pracownię „Renova arte” z Białegostoku. Celem prac było wyeliminowanie szkodliwych czynników niekorzystnie wpływających na stan zachowania, zabezpieczenie tkanin przed dalszą destrukcją, przywrócenie im w miarę możliwości walorów estetycznych oraz przygotowanie obiektów do bezpiecznego eksponowania.

Galeria zdjęć

(bt)