Pro Memoria

Z głębokim żalem informujemy, że 02.01. br., odszedł Mirosław Gliński, wieloletni Pracownik i Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Historyk, którego zainteresowania badawcze były ukierunkowane na dzieje XIX wieku, pracował w naszym Muzeum od 1965 do 1976 roku. Kierował Działem Naukowo-Badawczym, gdzie między innymi tworzył centrum dokumentacyjne dawnego KL Stutthof, przeprowadził liczne kwerendy, opracowywał kartotekę byłych więźniów oraz zainicjował cykl wydawniczy pt. „Zeszyty Muzeum Stutthof”, który nadal ukazuje się każdego roku. Był autorem wielu publikacji naukowych dotyczących dziejów KL Stutthof i Gdańska. Od 1972 do 1976 roku, prowadził zespół naszego Muzeum jako Dyrektor.
W naszej pamięci pozostanie jako życzliwy kolega, dbający o dobro zespołu i zbiorów, przełożony i oddany misji ochrony dziedzictwa kulturowego muzealnik.
Dyrekcja i pracownicy Muzeum Stutthof w Sztutowie składają wyrazy współczucia pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim.