Stutthof. Ślady Pamięci


Muzeum Stutthof w Sztutowie przedstawia swoją najnowszą publikację, album pt. „Stutthof. Ślady Pamięci”. Jest to pierwsza publikacja naszego Muzeum, która zawiera tak szeroki przegląd posiadanych muzealiów i archiwaliów. Wprowadza ona czytelnika w świat obozowy opowiedziany słowami byłych więźniów, gdyż „Śladami pamięci” są zarówno wspomnienia, które obrazują powstanie obozu Stutthof we wrześniu 1939 r.,

aż do zakończenia działalności KL Stutthof w maju 1945 r., jak i rzeczy materialne, jakie pozostały po więźniach – przedmioty przywiezione do obozu koncentracyjnego Stutthof, jak i wytworzone nielegalnie na terenie obozu. „Śladami pamięci” są również poobozowe przedmioty, dokumenty i zdjęcia archiwalne.
Szczególne podziękowania Muzeum kieruje do rodzin byłych więźniów, które przekazały do zbiorów dokumenty i pamiątki, stanowiące uzupełnienie posiadanego materiału, jak i do fundacji Helfen ohne Grenzen Münsterland e.V., która wsparła finansowo wydanie publikacji.
Wydawnictwo można nabyć w Biurze Obsługi Zwiedzających w siedzibie Muzeum lub w księgarni internetowej. Zapraszamy o lektury!
Galeria zdjęć