Doktorat honoris causa dla Dietera Schenka

W dniu 12 czerwca br. miało miejsce uroczyste posiedzenie senatu Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego nadano tytuł doktora honoris causa Dieterowi Schenkowi. W programie uroczystości było wystąpienie Jego Magnificencji Rektora prof. Antoniego Różalskiego, laudacja prof. Witolda Kuleszy oraz po nadaniu tytułu Dieterowi Schenkowi wykład doktora honoris causa.

Dieter Schenk, ur. 1937 r. we Frankfurcie nad Menem, był dyrektorem Federalnej Policji Kryminalnej Niemiec i wieloletnim doradcą Urzędu Spraw Zagranicznych Republik Federalnej Niemiec ds. bezpieczeństwa niemieckich placówek dyplomatycznych. W 1989 r. odszedł na własne życzenie ze służby policyjnej. Od 1993 r. zajmuje się badaniem skutków narodowego socjalizmu, prawami obywatelskimi i prawami człowieka. Swą pracę rozpoczął od badania faktów obrony Poczty Polskiej w Gdańsku w dniu 1. września 1939 r., efektem czego jest publikacja „Poczta Polska w Gdańsku. Historia pewnego zabójstwa sądowego”.
W 1997 roku odznaczony „Medalem Świętego Wojciecha, od 2002 tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. W Niemczech nagrodzony został prestiżowa nagrodą „Fritza Bauera”. Od roku 1998 związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie prowadzi wykłady z historii narodowego socjalizmu.
Dieter Schenk jest od lat zaprzyjaźniony z wieloma osobami i instytucjami w Polsce: w Gdańsku, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Bez wzajemnego zaufania i przyjaźni nie mógłby w pełni kontynuować swojej pracy, która wniosła tak wiele w relacje polsko-niemieckie.
Swój wykład Dieter Schenk, który od ponad dwudziestu lat zajmuje się badaniem zbrodni niemieckich z lat 1939-1945, zakończył przytoczeniem słów profesora Władysława Bartoszewskiego:
(…) pozostający w mojej pamięci zmarli, torturowani, cierpiący, ofiary, męczennicy nie dają się oddzielić od mojego własnego życia. Są oni chórem, którego głos czasem słyszę. Żaden z nich nie może pozostać zapomniany. Każdy z nich miał własne imię, twarz, uczucia, kochał i wszystko to było jego życiem, które mu odebrano.

Doktorowi honoris causa serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!