Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz współpracy, polegających na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i społeczeństwem w oparciu o wiedzę, organizacja przedsięwzięć w tematyce wspólnych zainteresowań, w szczególności konferencji, seminariów, szkoleń specjalistycznych, dotyczących obszarów związanych z upowszechnianiem wiedzy oraz zaangażowania studentów w działania na rzecz wolontariatu w Muzeum Stutthof, to główne punkty porozumienia o współpracy zawartego przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Muzeum Stutthof.

W dniu 23 sierpnia 2017 r. Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski podpisali porozumienie określające zasady współpracy między stronami w sprawach związanych ze zwiększaniem efektywności powiązań nauki i środowisk społecznych, wymiany wiedzy i doświadczeń, organizacji praktyk dla studentów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz realizowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Porozumienie jest zwieńczeniem dotychczasowej wzorcowej współpracy Muzeum z Akademią oraz ogłoszenia nowego projektu, jakim jest program wolontariacki pt. …Jeśli Ci umilkną kamienie wołać będą… Program ogłoszony w 55. rocznicę utworzenia Muzeum skierowany jest do wszystkich, którzy w sposób świadomy i dobrowolny mają wolę pracować na rzecz Muzeum Stutthof i rozpowszechniania jego misji. Akademia Marynarki Wojennej jest pierwszą instytucją, która podjęła współpracę z Muzeum Stutthof upowszechniającą ideę wolontariatu.

Fotografie: Krzysztof Miłosz (AMW)