Film sprzed 18 lat. Oświadczenie Muzeum Stutthof | A film recorded 18 years ago entitled ‘Berek’

W związku z zapytaniem osób prywatnych oraz środowisk żydowskich w sprawie filmu jaki 18 lat temu nakręcono na terenie obozu Stutthof, Muzeum Stutthof pragnie oświadczyć:

Film „Berek” w reżyserii Artura Żmijewskiego nakręcono w 1999 roku w komorze gazowej znajdującej się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Zgodę na jego realizację wydała ówczesna dyrektor Muzeum Stutthof, Janina Grabowska-Chałka, która zmarła w roku 2004. Obecny dyrektor Muzeum nie ma więc możliwości dogłębnego wyjaśnienia okoliczności realizacji filmu oraz przesłanek jakie kierowały ówczesną dyrektor Muzeum przy wydaniu zgody w tej sprawie. Obecny dyrektor Muzeum Stutthof pracę w nim rozpoczął w roku 2007.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że reżyser filmu został zobowiązany przez ówczesną dyrektor Muzeum Stutthof do uzyskania akceptacji scenariusza, co miało nastąpić przed rozpoczęciem jego realizacji. Reżyser z tego zobowiązania nie wywiązał się. Mimo to doprowadził do powstania filmu. Gdy okazało się co jest jego treścią, dyrektor Muzeum Stutthof zażądała zniszczenia całego materiału, uznając, że jest on profanacją Miejsca Pamięci. Artur Żmijewski zobowiązał się do zniszczenia filmu, jednakże, podobnie jak w przypadku obietnicy przedłożenia do akceptacji scenariusza, zobowiązania nie dotrzymał. Ówczesna dyrekcja Muzeum nie podjęła w sprawie filmu żadnych działań najwidoczniej uznając, że byłaby to dla niego niezasłużona reklama.

Dziś taki film na terenie Muzeum Stutthof nie miałby szansy powstać. Obecnie w instytucji obowiązują precyzyjne zasady uzyskiwania zgody na filmowanie; określone i wprowadzone zostały przez obecnego dyrektora Muzeum. Można je znaleźć na stronie www.stutthof.org w zakładce „media”: (http://www.stutthof.org/node/966), wraz ze stosownym wnioskiem.

Ekipie filmowej, która uzyska zgodę na filmowanie, zawsze towarzyszy wyznaczony pracownik Muzeum, który nadzoruje prawidłowość wykonywania przez nią prac i zgodność z wcześniej zaakceptowanym scenariuszem. Filmujący zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że materiał zrobiony na terenie Muzeum Stutthof nie jest sprzeczny z prawdą historyczną, nie narusza dobrego imienia ofiar KL Stutthof oraz nie godzi w dobre imię Miejsca Pamięci.

Obecna dyrekcja Muzeum Stutthof jednoznacznie i zdecydowanie potępia tę produkcję Artura Żmijewskiego i uznaje ją za profanację Miejsca Pamięci. Tego typu „sztuka” nie powinna być realizowana w żadnym byłym obozie koncentracyjnym.

Jednocześnie informujemy, że podobnej odpowiedzi udzieliliśmy już stronom składającym zapytanie w tej sprawie.

Waldemar Szymański
Rzecznik prasowy