Zaproszenie do Koalicji Pamięci

Pokolenie Ocalałych, więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych nieuchronnie odchodzi. Zbliża się Wielka Cisza, kiedy ostatniego z Nich nie będzie już z nami. Ich brak zmieni nasze emocjonalne podejście do tragicznej historii XX wieku, a świadectwa autentyczności ich przeżyć będą potwierdzane przez kolejne pokolenia, wychowane na Ich opowieściach i postawie.

Dlatego konieczne jest wzmocnienie i rozszerzenie kontaktów oraz współpracy wszystkich Rodzin byłych więźniów, ich kooperacja z Muzeum Stutthof dla dalszej pracy Miejsca Pamięci.
Powstała w ten sposób Koalicja Pamięci będzie dziełem Pokolenia Świadków i świadectwem dobrze wykonanego przez nich zadania wychowawczego.
Dlatego zapraszamy wszystkich krewnych byłych więźniów obozu Stutthof do współpracy. Liczymy na stworzenie sieci kontaktów, wspólną platformę informacyjną, działania edukacyjne oraz organizowanie spotkań poświęconych pamięci i edukacji oraz jej wykorzystania w przyszłości.
Okazją do spotkania się i wymiany pomysłów niech będzie uroczystość w 56. rocznicę powołania Muzeum Stutthof, obchodzoną 12 marca 2018 roku (poniedziałek) w Muzeum Stutthof. Miło nam będzie Państwa gościć lub otrzymać zwrotną informację o ewentualnym przystąpieniu do inicjatywy.
Prosimy wszystkich zainteresowanych Krewnych i Rodziny byłych więźniów o przesyłanie Muzeum swych danych kontaktowych (wystarczy e-mail ze wskazaniem kto z rodziny był więźniem Stutthofu) na e-adres: danuta.ochocka@stutthof.org, tel. 55 247 83 53 wew. 235.
Czujcie się Państwo zaproszeni do Koalicji Pamięci Muzeum Stutthof!

dyrekcja i pracownicy Muzeum Stutthof