slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Konferencja dla samorządowców

12 czerwca 2018 r. odbyła się w Muzeum Stutthof konferencja „Żuławska Koalicja Pamięci”, skierowana do pracowników instytucji samorządowych powiatu nowodworskiego. Jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Muzeum Stutthof „od kuchni”.

Seminarium dla nauczycieli z Olsztyna

W Muzeum Stutthof odbyło się seminarium szkoleniowe dla nauczycieli organizowane przez Muzeum Stutthof i olsztyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Seminarium było poświęcone edukacji historycznej w miejscach pamięci.
Szkolenie było dwuetapowe.
Pierwszym etapem była wizyta w Olsztynie dr Marcina Owsińskiego, kierownika Działu Oświatowego i jego wykład wprowadzający w tematykę działalności Muzeum Stutthof.

Pomorska Nagroda Muzealna

Dr Marcin Owsiński, historyk i pedagog muzealny, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof znalazł się w gronie laureatów Pomorskiej Nagrody Muzealnej za rok 2018. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane decyzją zewnętrznego jury dla szczególnych projektów i osiągnięć w dziedzinie muzealnictwa na Pomorzu. Pomorska Nagroda Muzealna powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Muzealników Polskich przy wsparciu samorządu województwa pomorskiego i przy patronacie marszałka województwa pomorskiego. Ma honorować i doceniać wkład muzealników w rozwój kultury, a także podkreślać rangę tego często niedocenianego zawodu. Uroczyste jej wręczenie odbywa się w maju, czyli miesiącu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów.

XXIII Bieg Pamięci

Plakat wystawy

10 maja 2018 roku w Sztutowie odbył się XXIII Bieg Pamięci, który co roku towarzyszy obchodom rocznicy wyzwolenia KL Stutthof. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów i nauczycieli z powiatu nowodworskiego. Młodzież reprezentująca 13 lokalnych szkół, złożyła kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof oraz minutą ciszy uczciła pamięć więźniów, którzy stracili życie w KL Stutthof. Następnie rozpoczęła się zdrowa rywalizacja zawodników na trasie prowadzącej do SP w Sztutowie.

Rocznica wyzwolenia KL Stutthof

9 maja 2018 r. w Muzeum Stutthof odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof oraz zakończenia II wojny światowej. Honorowym patronem uroczystości był Jarosław Sellin, sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa oraz Orkiestra Marynarki Wojennej RP.

Finał X Konkursu Recytatorskiego

26 kwietnia 2018r. w Żuławskim Parku Historycznym odbył się finał X Konkursu Recytatorskiego o tematyce patriotycznej, wojennej i obozowej. W konkursie brało udział 23 uczestników. Poziom interpretacji poezji i liryki był bardzo wysoki. Wyraźna intonacja i silne zaangażowanie się w artykułowane utwory pozwoliło słuchaczom konkursu poczuć przesłanie i atmosferę prezentowanych utworów.

Zmiana nazwy Muzeum Stutthof

W dniu 23 kwietnia 2018 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Zgodnie z jego treścią Muzeum otrzymuje nazwę „Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)”.

Żuławy w Gdańsku

W dniach 21-22 kwietnia Muzeum Stutthof wraz z Muzeum Archeologicznym, Fundacją dla Gdańska i Pomorza, Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski oraz Gdańskim Kantorem Wydawniczym zorganizowało wydarzenie regionalne „Żuławy w Gdańsku”.

Prace archeologiczne w miejscu pamięci

12 kwietnia 2018 r. odbył się pierwszy z cyklu wykładów towarzyszących wystawie „Odezwała się ziemia” prezentowanej w Muzeum Miasta Gdyni.
W gościnnej atmosferze Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof wygłosił wykład pt. Archeologiczne prace poszukiwawcze w miejscu pamięci: etyka, potrzeba, zagrożenia.

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”

12 kwietnia w Muzeum Stutthof, w budynku Szklarnii, otwarta została wystawa Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”.
Po powitaniu i podkreśleniu wagi prezentowanej na wystawie tematyki, historii i bohaterstwa członków Gryfa, przez Piotra Tarnowskiego, dyrektora Muzeum Stutthof, głos zabrał dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.