slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Stutthof. Ślady Pamięci


Muzeum Stutthof w Sztutowie przedstawia swoją najnowszą publikację, album pt. „Stutthof. Ślady Pamięci”. Jest to pierwsza publikacja naszego Muzeum, która zawiera tak szeroki przegląd posiadanych muzealiów i archiwaliów. Wprowadza ona czytelnika w świat obozowy opowiedziany słowami byłych więźniów, gdyż „Śladami pamięci” są zarówno wspomnienia, które obrazują powstanie obozu Stutthof we wrześniu 1939 r.,

Upamiętnienie 75. rocznicy Marszu Śmierci

25 stycznia 2020 r. w Archikatedrze w Gdańsku - Oliwie odprawiona została Msza Święta upamiętniająca 75. rocznicę ewakuacji więźniów obozu Stutthof. Mszę celebrował Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej ks. Wiesław Szlachetka.

Pro Memoria

Z głębokim żalem informujemy, że 02.01. br., odszedł Mirosław Gliński, wieloletni Pracownik i Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Historyk, którego zainteresowania badawcze były ukierunkowane na dzieje XIX wieku, pracował w naszym Muzeum od 1965 do 1976 roku. Kierował Działem Naukowo-Badawczym, gdzie między innymi tworzył centrum dokumentacyjne dawnego KL Stutthof, przeprowadził liczne kwerendy, opracowywał kartotekę byłych więźniów oraz zainicjował cykl wydawniczy pt. „Zeszyty Muzeum Stutthof”, który nadal ukazuje się każdego roku. Był autorem wielu publikacji naukowych dotyczących dziejów KL Stutthof i Gdańska. Od 1972 do 1976 roku, prowadził zespół naszego Muzeum jako Dyrektor.
W naszej pamięci pozostanie jako życzliwy kolega, dbający o dobro zespołu i zbiorów, przełożony i oddany misji ochrony dziedzictwa kulturowego muzealnik.

Nowe obiekty w zbiorach Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof wzbogaciło się o nowe obiekty muzealne. Jest to pasiak, bluza i spodnie noszone w obozie KL Buchenwald przez więźnia Józefa Jackowskiego oraz naszywka z numerem obozowym „P 36 189” noszona naszyta na ubraniu obozowym przez więźnia KL Stutthof Stefana Mularskiego.

Konserwacja obiektów muzealnych

Do zbiorów Muzeum Stutthof wróciły kolejne obiekty po przeprowadzonej konserwacji. Konserwacji poddane zostały fragmenty tkanin należących do więźniów obozu Stutthof - ofiar egzekucji przeprowadzonej w dn. 11 stycznia 1940 r. w lesie, ok. 2 km. na północny-zachód od obozu. W maju 1979 r. przeprowadzona została ekshumacja grobu, podczas której wydobyto 20 przedmiotów m. in. szalik oraz fragmenty marynarki. W 1993 r. Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Gdańsku przekazała pozyskane przedmioty do zbiorów Muzeum Stutthof.

Pro Memoria

Z wielkim smutkiem informujemy, że 13 grudnia 2019 r. zmarła Felicja Bronisława Sałek, gdańszczanka, harcerka w Wolnym Mieście Gdańsku, łączniczka Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, więźniarka polityczna KL Stutthof.
Urodziła się 31 lipca 1925 r. w Gdańsku w rodzinie Kazimierza, pracownika Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku i Heleny z Chełkowskich. Była uczennicą i harcerką Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku. W czasie niemieckiej okupacji w latach 1941-1944 działała w ruchu oporu, początkowo w Związku „Jaszczurka”. Członkowie tej organizacji później dołączyli się do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

Pro Memoria

Z żalem informujemy, że 7 grudnia 2019 r. zmarła w Gdańsku Maria Czesława Chodakowska, członkini Armii Krajowej, była więźniarka polityczna KL Stutthof.
Urodziła się 19 lipca 1920 r. w Wejherowie w rodzinie znanego działacza polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku dr medycyny Bernarda Filarskiego i Wiktorii z Daszyńskich. Razem ze swoim rodzeństwem uczęszczała do Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej im. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku i należała do harcerstwa. Po zdaniu matury w 1938 r., studiowała medycynę w Poznaniu do czasu wybuchu wojny. Jej ojciec został aresztowany 1 września 1939 r. w Gdańsku w swoim gabinecie dentystycznym na rogu ulic Długiej i Kaletniczej.

Konserwacja obiektów muzealnych

Muzeum Stutthof zakończyło proces konserwacji 191 szt. obiektów muzealnych wykonanych z ceramiki i metalu. Część przedmiotów pozyskana została w wyniku prac porządkowo-remontowych prowadzonych na terenie Muzeum Stutthof pozostałe stanowią efekt prac poszukiwawczych prowadzonych na terenie poobozowym w latach 2016-2018.

Pro Memoria

W niedzielę 24 listopada 2019 r. zmarł w Gdańsku były więzień polityczny KL Stutthof Stefan Lewandowski, długoletni przyjaciel Muzeum Stutthof w Sztutowie, członek Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Pomorskiego z siedzibą w Sopocie i Koła Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Stutthof.

Współpraca ze Strażą Graniczną

We wtorek 22 października w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Nowym Porcie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Straży Granicznej i przedstawicieli Muzeum Stutthof, w którym uczestniczyli szefowie obu instytucji: kmdr SG Andrzej Prokopski i Piotr Tarnowski. Obecny był także dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, duchowni i młodzież z Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Podczas spotkania, którego celem było przedstawienie zawiązanej współpracy i jej efektów, dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski mówił o roli pamięci o minionych wydarzeniach w dbaniu o tożsamość narodową oraz przedstawiony został wykład dr. Marcina Owsińskiego.