slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Warszawo, pamiętamy!

W czasie trwania Powstania Warszawskiego do obozu koncentracyjnego Stutthof przewiezione zostały w dniach 26 i 31 sierpnia oraz 29 września 1944 r., trzy transporty więźniów, mieszkańców Warszawy. Pierwszy liczył 2 757 osób z Woli i Śródmieścia. Nie zostali oni zarejestrowani w obozowych kartotekach, niebawem po przywiezieniu skierowano ich do przymusowej pracy. Drugi transport składał się z 2 243 mężczyzn i 658 kobiet, głównie z Pragi, Grochowa i Marymontu. W trzecim transporcie do obozu trafiło 1 298 osób. Nie wszyscy z osadzonych wrócili do domów.

Podpisanie Listu Intencyjnego z Kuratorium Oświaty w Olszynie

26 lipca, w piątek, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski oraz Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podpisali w siedzibie Kuratorium w Olsztynie List Intencyjny o współpracy w ramach organizowanych przez Muzeum Stutthof w Sztutowie zajęć i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawców klas z województwa warmińsko- mazurskiego. Kuratorium realizując projekt pt. "Województwo Warmińsko- Mazurskie edukuje o Miejscach Pamięci" wesprze promocyjnie i organizacyjnie edukacyjną działalność statutową Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Wystawa „Zabijanie z przekonania”

Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH w Berlinie prezentują wystawę pt. „Zabijanie z przekonania”. Przedstawia ona masowy mord, dokonany na pacjentach placówek leczniczo-opiekuńczych w III Rzeszy oraz na terenach Europy okupowanych podczas II wojny światowej przez Niemcy.

Wolontariat w Muzeum

7 czerwca br., po raz ostatni w tym roku szkolnym, przyjechali do Muzeum wolontariusze z Zespołu Szkół w Tujsku. Za nami 10 miesięcy intensywnej pracy przy porządkowaniu terenu Muzeum oraz organizacji uroczystości. Uczniowie przez ten czas uczestniczyli również w zajęciach historycznych prowadzonych przez Dział Oświatowy oraz poznali zasady pracy w Miejscu Pamięci.

Pro Memoria

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 12 maja 2019 r. zmarł Karol Gdanietz, były więzień polityczny niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen, członek Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu Pomorskiego Koła Sachsenhausen i Stutthof, działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Związku Kombatantów II RP.

Upamiętnienie rocznicy oswobodzenia KL Stutthof

9 maja 2019 r. w Muzeum Stutthof odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Stutthof. Uroczystości uświetniła Kompania Reprezentacyjna oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej w Gdyni. Obchody 74. rocznicy rozpoczęła II sonata na skrzypce solo, część pt. „Melancholia” Ysaya w wykonaniu skrzypaczki Karoliny Nowotczyńskiej z Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która zapewniła oprawę muzyczną wydarzenia.

Informacja dla zwiedzających

Informujemy, że od 01 maja br., koszt seansu w muzealnym kinie wynosi 5 zł. od osoby. Dla grup powyżej 10 osób oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny opłata za wstęp do kina wynosi 4 zł. od osoby.

Posiedzenie Rady Muzeum kończące V kadencję

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, do zadań której należy sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz nad realizacją celów statutowych, jak także ocenianie przedkładanych przez dyrektora sprawozdań rocznych i opiniowanie planów pracy.

Wykrzyczmy to światu za Nich!

Muzeum Stutthof w Sztutowie wraz z Gminą Wyznaniową Żydowską w Gdańsku przygotowało wydarzenie „Wykrzyczmy to światu za Nich! Tydzień pamięci o Żydach”, które odbyło się w dniach 15-17-19 kwietnia w Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Oświadczenie dyrektora Muzeum

Jak donoszą media były esesman, Johann Rehbogen nie zostanie rozliczony przez sąd za pomoc w zamordowaniu kilkuset osób w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Sąd uznał, że ze względu na nieuleczalną chorobę nie jest w stanie śledzić przebiegu procesu i w wystarczającym stopniu reprezentować swoich interesów, a niezdolność do udziału w procesie jest trwała.